OLEJE   SMARY   PŁYNY  PETRO-CANADA
                                           

 

STRUKTURA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCH
   
NAZWA   OPIS PRODUKTU   OPAKOWANIA
   

OLEJE DO FORM

CON-REL-EZE
Stosowany w procesach odlewania form. Czysto i łatwo oddziela się od betonowych form, metalowych, drewnianych, plastikowych czy szklanych. 205l
OLEJE DO MASZYN PAPIERNICZYCH
SEPRO
Bardzo trwałe, wodoodporne, stabilne oleje zostały stworzone do użytku w mokrych oraz suchych częœciach maszyn papierniczych oraz pracujšcych z dużš szybkoœciš 205l
SEPRO XL
 Bardzo trwałe, wodoodporne, stabilne oleje zostały stworzone do użytku w mokrych oraz suchych częœciach maszyn papierniczych oraz pracujšcych z dużš szybkoœciš Oleje podlegajš procesom recyklingu 205l
OLEJE DO MASZYN WIERTNICZYCH
ARDEE
Stosowane do urzšdzeń pneumatycznych (młotów pneumatycznych, wiertarek udarowych, nitownic), wodnych pompach wtryskowych, podziemnych pracach górniczych, otwartych kopalniach. Występujš w 5 rodzajach stopni lepkoœci i temperatur pracy. 20l, 205l
ARDEE EP000
Smar  półpłynny stworzony do bezmgielnych operacji w powietrznych wiertarkach oraz urzšdzeniach górniczych 20l, 205l
OLEJE DO NARZĘDZI TNĽCYCH
ALUCUT
Olej do maszyn precyzyjnie tnšcych metale, stworzone do  urzšdzeń pracujšcych ze stopami aluminium i magnezu. Oleje te mieszajš się z wodš . Obniżajš temperaturę podczas szybkiej pracy urzšdzeń,. 205l
CANCUT 44
Olej do maszyn tnšcych , który  po zmieszaniu z woda tworzy emulsję o właœciwoœciach chłodzšcych i wytrzymałoœci na ekstremalnie wysokie ciœnienie. Zastosowanie: szczególnie do urzšdzeń traktujšcych stal węglowš, pracujšcych z dużš szybkoœciš  
CUTSOL HD
Olej do maszyn precyzyjnie tnšcych, rozcieńczony z wodš tworzy emulsję o właœciwoœciach chłodzšcych i wytrzymałoœci na ekstremalnie wysokie ciœnienie. Zastosowanie w trudnych operacjach; cięcie, wiercenie, przemiał, szlifowanie. 20l, 205l
CUTSOL
Rozpuszczalny olej do maszyn tnšcych , rozcieńczony z wodš tworzy emulsję o właœciwoœciach chłodzšcych i wytrzymałoœci na ekstremalnie wysokie ciœnienie. Zastosowanie: cięcie, wiercenie, przemiał, szlifowanie. Polecany do urzšdzeń narażonych na rdzę 20l, 205l
SUPERCUT
Oleje do maszyn precyzyjnych. Sš stworzone do różnych prac : stukanie, gwintowanie, rozwiercanie oraz konwencjonalne zakręcanie  Rozcienczalne z wodš 20l, 205l
TRANSICUT
Olej do maszyn tnšcych precyzyjnie, nie brudzšcy, transparentny, stosowany do dużych szybkoœci automatycznych maszyn tnšcych. Zalecany do stopów nieżelaznych oraz niskowęglowej stali. Rozpuszczalny w wodzie 205l
OLEJE DO PROWADNIC PIŁOWYCH
PETROGLIDE
Długotrwałe i odporne na starzenie oleje stworzone do smarowania prowadnic piłowych, pilarek, brzeszczotów, piłach giętych i innych. 205l
PETROGLIDE MC32
Stworzone dla parowo smarowanych pił taœmowych, ale może być stosowany do wodno-olejowego smarowania prowadnic piłowych i systemów chłodzšcych. 205l
PETROGLIDE XP90
Odporny i długotrwały olej do pił stworzony do prowadnic piłowych oraz pilarek, brzeszczotów, pił giętych. 205l
OLEJE DO SILNIKÓW SPALINOWYCH
SENTINEL
 Stworzony do smarowania przemysłowych i ruchomych silników spalinowych, pracujšcych w paliwie naturalnym. Posiada trzy stopnie popiołu siarkowego i lepkoœci SAE. 205l
SENTRON
Olej do silników napędzanych paliwem naturalnym. Zalecany do maszyn z napędem TURBO, naturalnie przydechowych oraz nisko zapłonowych, wymagajšcych niskiego poziomu popiołu. Jest przystosowany również do silników z katalizatorami  
OLEJE HARTUJĽCE
QUENCH 15
Stworzony dla nowoczesnego hartowania stopów stali w szerokim zakresie od œredniego do wysokiego. Nie brudzi częœci metalowych, zmniejsza deformację oraz obniża ciœnienie wewnętrzne  
OLEJE KOMPRESOROWE
OLEJE KOMPRESOROWE
Stworzone do kompresorów powietrznych pracujšcych w umiarkowanych warunkach. 20l, 205l
ENDURANCE 8000
To wielozadaniowy, syntetyczny płyn do smarowania i chłodzenia kompresorów (œrubowych i wirnikowych) i turbin gazowych pracujšcych w bardzo wysokich temperaturach. Płyn wytrzymuje 8000 tys. godzin pracy. Nie można go stosować w kompresorach tlenowych i węglowodorowych. 20l, 205l
PŁYNY SUPER KOMPRESOR
Stworzony do wirnikowych kompresorów powietrznych. Można go używać we wszystkich typach kompresorów. Czas pracy do 8000 tys. godzin 20l, 205l
RCF 1000
Stworzony do wielofazowych i jednofazowych kompresorów, które pracujš w szerokim zakresie temperatur, wilgotnoœci i ciœnienia- nawet do 6000 psi. Nie może być stosowany do sprężania czystego tlenu. 20l, 205l
REFLO AMMONIA
Stworzony by smarować kompresory w amoniakowych instalacjach chłodzšcych. Zastosowanie w przetwórstwie spożywczym i produkcji. sš bezwonne, nie niszczš uszczelek 20l, 205l
RP OLEJE KOMPRESOROWE
RP stworzone zostały by smarować kompresory sprężajšce gazy naturalne. Zalecane do kompresorów pracujšcych w kwaœnym , mokrym, zawierajšcym naturalne gazy œrodowisku 205l
OLEJE ŁAŃCUCHOWE
OLEJE ŁAŃCUCHOWE Do smarowania łańcuchów, prowadnic, oraz przepustnic w nowoczesnych wysoko prędkoœciowych piłach łańcuchowych . Dodatkowo mogš być stosowane w większoœci urzšdzeń, gdzie wymagane sš oleje lepkie i niekapišce.  
DURATAC

 
Linia produktów do smarowania łańcuchów i łożysk czopowych. Zmniejszajš  kapanie oraz rozpryskiwanie się oleju.  
NON-DRIP lekki niekapišcy smar

 
Idealne tam, gdzie wymagana jest kontrola zużycia oleju. zalecane do smarowania układów, które wymagajš dobrej przyczepnoœci oleju oraz cienkiego filmu ochronnego. Przemysł włókienniczy, drukarnie, piły, transportery łańcuchowe. 20l, 205l
LUBTAC
 
Smar do transporterów łańcuchowych, przyczepny, œwietnie się rozprowadza. Polecany jako smar wielozadaniowy: łańcuchy rolkowe, napędowe, suche łańcuchy rolkowe do 100°C  
OLEJE MODULUJĽCE
ALUDRAW
Olej stosowany w formowaniu, rysownictwie, stemplowaniu, walcowaniu. Głównym zastosowaniem jest zachowanie trwałoœci w matrycach, stemplach. Aludraw to olej modulujšcy druty, w szczególnoœci aluminiowe.  
OLEJE TERMICZNE
PETRO-TERM
Olej do bezciœnieniowych, ciekłych faz transferu ciepła, urzšdzeń pracujšcych w temperaturach do 315°C. Zastosowanie np: przy produkcji asfaltu, przemyœle morskim, leœnym, w suchych piecach cegłowych oraz grzewczych. 205l
OLEJE TURBINOWE
AJT 5200
Stworzony do smarowania stacjonarnych turbin odrzutowych aero-pochodnych, używanych w ekstremalnie ciężkich warunkach. Zastosowanie: mechaniczne układy napędowe z kompresorami gazowymi i chłodzšcymi, urzšdzenia olejowe i paliwowe stosowane w platformach wiertniczych, urzšdzenia współpracujšce w dużych przedsiębiorstwach- hotele, szpitale, kompleksy sportowe, centra handlowe 205l
PREMIUM R&O
Wysokiej jakoœci płyny smarujšce, używane w turbinach paliwowych oraz parowych, w wielu urzšdzeniach przemysłowych. Zapewniajš  odpornoœć na rdzę w łożyskach i przekładniach  w szerokim zakresie urzšdzeń przemysłowych. 20l, 205l
SUPER TURBAFLO
Stworzone by smarować i chłodzić parowe i paliwowe turbiny, dostarcza znakomitš smarownoœć łożysk pracujšcych w wysokich temperaturach. 205l

                                                                                                                                           do góry